NEW BALLANCE

NEW BALLANCE

Vývoj podrážky NB Minimus Zero

„V tom, co vidíte na podrážkách bot, se odráží kus pravdy“, říká Chris Wawrousek.

 
A vzhledem ke své profesi by právě on měl nejlépe vědět, co tato věta obnáší. V koutě na pátém podlaží vývojového střediska firmy New Balance v massachusettském Lawrence jej tato pravda obklopuje v podobě stovek modelových, řádně obnošených a k dalšímu použití nachystaných párů bot, které lemují stěny na chodbách. Dnes se však Chris zaměřil pouze na čtyři vybrané páry: model MT100 oblíbený a ručně vytvarovaný ultra maratóncem Antonem Krupickou, hybridní MT100 doplněný o prototyp podrážky z chystaného modelu NB Minimus, pár řady NB Minimus Trail a konečně nejnovější model NB Minimus Zero Trail, jenž jde do prodeje na jaře tototo roku.
 
 
Jak již bylo popsáno dříve, není možné probírat podobu podrážky jakékoliv boty řady NB Minimus, aniž bychom zmínili vliv původních bot MT100 Tonyho Krupicky. Opotřebovaná guma a části, které Tony opatrně odstranil, sehrály svoji roli při hledání oblastí, ve kterých by měla podrážka poskytovat dodatečnou podporu — a také částí, u nichž se omezením materiálu podaří dosáhnout lepšího citu pro povrch.
 
 
Chris se svým týmem následně prozkoumali podrážky NB Minimus, které Tony testoval v terénu, díky čemuž mohli porovnat rozdíly mezi očekávaným opotřebením a skutečností. Nejvíce postižená místa jsou zde pro snadnější identifikaci označena žlutými samolepkami.
 


 
 
Aby mohli pracovníci Chrisovy skupiny určit a porovnat míru opotřebení u vybraných běžců — nejenom ultra maratónců využívajících dopad na střed chodidla —, otestovali podobným způsobem přes čtyřicet „ozkoušených“ párů modelu NB Minimus Trail, přičemž si všímali nejvíce opotřebovaných míst na podrážce. Z výše uvedené videoukázky je patrné, jakým způsobem se tyto výsledky zpracovávaly. Nejvíce obnošená místa jsou označena zelenou barvou. S přibývajícím počtem bot se tak podařilo získat odpovídající vzor obnošení.
 
 
Zkoušky obnošení pomohly stanovit umístění dopadových terčů na podrážce chystané řady NB Minimus Zero Trail a zároveň stanovily jejich velikost. Průměr každého z terčů odpovídá potřebnému kontaktu s povrchem v rámci chodidla, aniž by bránil jeho přirozenému ohýbání a naklánění. Samostatněji umístěné terče umožňují silnější pocit z kontaktu s povrchem. Chris o tom říká: „Kdykoliv ničíte gumu, odhalujete další pružnější oblast.“
 
 
Když porovnáte podrážky (od vrchu dolů) prototypů NB Minimus Trail, NB Minimus Trail a NB Minimus Zero Trail, poznáte na první pohled, jakým způsobem pomáhal styl opotřebování utvářet jejich celkovou podobu.
 
 
Ve snaze snížit hmotnost bot a zároveň co nejvíce zvýšit cit pro povrch návrháři odřezali z gumové podrážky co nejvíce materiálu — došli přitom tak daleko, že mezi dopadovými terči vytvořili viditelné otvory.
 
 
Návrhář Andrew Nyssen vedl vývoj podrážky pro elegantní nový model NB Minimus Zero Road — obuv, která byla očividně nabitá prvky, jež přilákaly veřejnost k obuvi NB Minimus Trail. Chris zase doplnil informace vyplývající z „testu opotřebování“ řady NB Minimus Road tak, že nastříkal podrážky svých bot jasně červenou barvou. Odolnost nástřiku mu naznačila kde a do jaké míry opotřebovává podrážku on sám (Chris přiznává potíže s přechodem na dopad na střed chodidla a zmiňuje černé plochy na patě, nicméně prohlašuje, že mu boty NB Minimus Zero a „spousta praxe“ pomohly přechod zdárně dokonat).
 
 
Zjištěné údaje pomohly při vývoji nové podoby podrážky modelové řady NB Minimus Zero Road, u níž došlo k úpravě rozmístění dopadových terčů a dodání gumových komponent z Vibramu, které přinášejí odolnost a trakci bez nechtěného navyšování hmotnosti. NB Minimus Zero Road budou prvními botami, které budou využívat tento druh Vibramové gumy, již Chris označuje (neoficiálně, nikoliv vědecky) termínem „lepící směs“. Velká pozornost se zde věnovala především poměru nízké hmotnosti a potřebě kontaktu s povrchem. Sám Chris říká: „Získat dobrou trakci, když máte méně gumy dopadající na povrch, je o dost náročnější.“

 
 

NOVINKY

Další odkazy