NEW BALLANCE

NEW BALLANCE

milimetry rozhodují
Výzkumná sportovní laboratoř New Balance a hledání ideálního spádu mezi patou a špičkou boty


 
 

 
 

Anton Krupicka při běhu na běžícím pásu v laboratoři sportovního výzkumu: TenBroek: „Nastavili jsme vše tak, abychom získali údaje o jeho držení těla. Kyle Skaggs čeká v pozadí. Dokážeme zaznamenat, jak se tito borci pohybují ve standardním produktu a poté výsledky srovnáváme s něčím, jako je NB Minimus.“

 
 
Trampas TenBroek tráví svůj čas v přemýšlení a výpočtech vlivu, jaký hrají milimetry spádu podrážky na běžecký styl. Ve výzkumných sportovních laboratořích New Balance, kde skupina lidí se zkušenostmi ze strojního inženýrství, anatomie, biomechaniky a fyziky shromažďuje nové poznatky o stylu našeho běhání, mají malé rozměry obrovský význam. Při vývoji řady NB Minimus, jejíž čtyřmilimetrový spád mezi patou a špičkou vyvolal vně i uvnitř firmy New Balance vášnivé debaty, se výzkumná sportovní laboratoř zaměřila na studium chování našeho těla a vlivu, jaký na něj mají boty.
 
Ukazuje se, že tyto milimetry zásadně ovlivňují způsob přemýšlení při vývoji obuvi.
 
„Výrobci obuvi a biomechanici léta zastávají názor, že velká míra dopadového zatížení (tj. velikost rychlosti a síly, s níž běžec dopadá na povrch) jsou pro tělo škodlivé“, říká TenBroek. „Proto také dáváme do většiny sportovní obuvi pěnovou vycpávku, která při kontaktu s povrchem snižuje míru tohoto zatížení.“
 
Nedávný zájem o minimalistické běhání – který byl nedílnou součástí při vývoji řady NB Minimus – je spojený s rostoucí diskusí na téma výhod dopadu na střed chodidla. Tato technika představuje výraznou změnu stylu, jakým se mnozí běžci, uvyklí dopadat na silně vycpanou patu, dostávají do formy. Tým výzkumné sportovní laboratoře pohlížel na řadu NB Minimus jako na produkt, který jde ruku v ruce s probíhajícím přechodem směrem k dopadu na střed chodidla.
 
„Zároveň víme, že změnou některých jiných prvků ve stylu běhání lze tuto míru zatížení snížit. Jde třeba o menší kroky a využití jiných kloubů,“ řekl TenBroek. „Ukazuje se, že běhání s dopadem na střed chodidla tento přístup podporuje. Jestliže změníte některé aspekty ve stylu svého běhu, pak si také vystačíte s menším množstvím materiálu pod chodidlem.“
 
Základy těchto závěrů vycházejí ze samotné laboratoře – jde o řadu přístrojů (a zařízení) ve spodních patrech návrhářských kanceláří firmy New Balance v massachusettském Lawrence. Náš tým zde sledoval různé běžce, kteří běželi svým tempem na běžícím pásu, zatímco je snímaly vysokorychlostní kamery, takže byl vidět každý pohyb svalů. Další pozorování probíhalo přes skleněnou silovou desku osazenou piezoelektrickými krystaly, které zachytí i sebemenší směrové síly při běžcově dopadu. Pracovníci výzkumné sportovní laboratoře tak znají styl jakým běháme v daleko přesnějších měřítkách, než kdokoliv jiný.
 
„Největší potíž spočívá v tom, že mnozí z nás nedokáží tak snadno změnit styl svého běhu. S ohledem na tuto skutečnost jsme si dávali pozor, abychom dostatečně vystlali prostor pod patou. Pomohlo nám to stanovit, jak silná bude pata řady NB Minimus.“
 
Mechanika dopadu na střed chodidla však ovlivňuje vývoj výsledného produktu daleko více, než aby jen stačilo zmenšit vrstvu materiálu pod patou a snížit profil boty.
 
„Omezení materiálu pod chodidlem téměř vždy vyžaduje, aby člověk změnil i styl běhu – tedy aby se posunul blíže dopadu na střed chodidla a dělal menší kroky“, říká TenBroek.
 
Když přijde na to pochopit, co cítí při pohybu sami běžci, je náhle daleko obtížnější vyčíslit a změřit práci týmu Výzkumné sportovní laboratoře – a přenést získané výsledky do vývoje boty typu NB Minimus. Výzkumná skupina podrobně testovala každý prototyp řady NB Minimus – u rekreačních běžců až po elitní ultramaratónce, jakými jsou Tony Krupicka a Kyle Skaggs, jejichž postřehy výrazně ovlivňovaly vznik této obuvi.
 

„Návrhářský přínos, jaký jsem měl ve vývoji modelů [NB] Minimus a 101, ve skutečnosti  vyplývá z úprav, které jsem kdysi prováděl na svých botách – zejména v případě řady [NB] Minimus, kde je spád mezi patou a špičkou 4 mm. To už je opravdu blízko botě, s níž jsem stoprocentně spokojený a nemusím tak provádět žádné další změny. Je to prostě paráda – dostat se od bot, které musím seřezávat, až po takový ‚BOOM‘: ta možnost, že si z krabice vytáhnu botu, kterou jsem pomáhal navrhovat, nazout ji a vyrazit běhat.“
- Tony Krupicka v článku Return to Leadville

 
 
„Díky testování různých prototypů a díky lidem, kteří v daném produktu s různým spádem a tloušťkou mezipodešve běhali u nás v laboratoři, jsme zjistili, že přechod od spádu 10-12 mm, který má drtivá většina běžeckých bot, po nulový nebo minimální, může vyvolat docela vážné bolesti. To sice neznamená, že by „určitá“ bolest byla nenormální a bezpečná, ovšem existuje jistý bod, od kterého už se běžná bolest stává špatnou a škodlivou, přičemž najít tuto hranici je pro člověka většinou obtížné“, říká TenBroek. „Běžci si nakonec na změny spádu přece jen zvykli, nicméně větší spád znamená i delší aklimatizaci. Z testovaných velikostí spádů nakonec vyšel nejlépe ten čtyřmilimetrový.“
 
Spád 4 mm je tak ideální specifikací pro běžce směřující k běhání téměř naboso, nicméně práce Výzkumné sportovní laboratoře na vývoji řady NB Minimus zdaleka nekončí. New balance neustále shromažďuje poznatky, ať už z laboratoře nebo zvenčí, které budou utvářet další řadu obuvi NB Minimus.
 
 
 
 
 

NOVINKY

Další odkazy